_PuCa Forum_

Mr.Duong
 
Trang ChínhPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Game xếp hình tự làm!

Go down 

Game hay hôk!(không có lựa chọn)
Hay hay!^_^
0%
 0% [ 0 ]
Quá hay!quá hay
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 52
Join date : 06/05/2008

Bài gửiTiêu đề: Game xếp hình tự làm!   16/6/2008, 5:17 pm

lick Game đây: :smile:
http://puca.forumvi.com/Game-xap-hAnh-h1.html

Đây là đoạn mã HTML
Code:
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type>
<HTML><HEAD><TITLE>Simple Tetris</TITLE>
<META content="JScript Simple Tetris" name=Title>
<STYLE>BODY {
   BACKGROUND: black; MARGIN: 0px
}
TD {
   HEIGHT: 20px; WIDTH: 20px
}
#block_div {
   POSITION: absolute; WIDTH: 80px; Z-INDEX: 1
}
#table_div {
   POSITION: absolute; WIDTH: 320px
}
#nblock_div {
   COLOR: red; FONT: 48px system; POSITION: absolute; Z-INDEX: 2
}
#title_div {
   COLOR: white; FONT-SIZE: 22px; LEFT: 326px; POSITION: absolute; TOP: 7px
}
#infobar_div {
   LEFT: 396px; POSITION: absolute; TOP: 416px
}
#infobar2_div {
   COLOR: white; FONT-SIZE: 14px; LEFT: 396px; POSITION: absolute; TOP: 480px
}
#infobar2_div A {
   COLOR: #99ccff; TEXT-DECORATION: none
}
</STYLE>

<SCRIPT id=clientEventHandlersJS language=javascript>
<!--

if (document.all){
var n_width = 800;
var n_height = 600;
var n_left = Math.round( screen.width/2 ) - n_width/2;
var n_top = Math.round( screen.height/2 ) - n_height/2;
var n_IncStep = 20;
var curBlcok,nextBlock;
var arr_curBlock = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
var curX,curY;
var speed=1;
var maxspeed=9;
var clr_per_line=18;
var pause=0;
var gameover=0;
var colors = new Array("#999999","#0000FF","#80FFFF","#80FF80","#FFFF00","#FF8000","#FF00FF","#FF0000"
);
var cid;
var ncid;
var blocks = new Array("tt_O1","tt_T2","tt_Z1","tt_S1","tt_L1","tt_J1","tt_I2");
var bid;
var killedlines=0;

var tt_O1 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0);
var tt_O2 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0);
var tt_O3 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0);
var tt_O4 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0);

var tt_T1 = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0);
var tt_T2 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0);
var tt_T3 = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0);
var tt_T4 = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0);

var tt_Z1 = new Array(0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0);
var tt_Z2 = new Array(0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0);
var tt_Z3 = new Array(0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0);
var tt_Z4 = new Array(0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0);

var tt_S1 = new Array(0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0);
var tt_S2 = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0);
var tt_S3 = new Array(0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0);
var tt_S4 = new Array(0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0);

var tt_L1 = new Array(0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0);
var tt_L2 = new Array(0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0);
var tt_L3 = new Array(0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0);
var tt_L4 = new Array(0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0);

var tt_J1 = new Array(0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0);
var tt_J2 = new Array(0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0);
var tt_J3 = new Array(0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0);
var tt_J4 = new Array(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0);

var tt_I1 = new Array(0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0);
var tt_I2 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1);
var tt_I3 = new Array(0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0);
var tt_I4 = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1);

var table = new Array(
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
      1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,
                1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1)

}
else
alert("You need IE4+ to play Tetris!")

function dimension2(row,col,num){
   var i = row * num + col;
   return (this[i]);
}
Array.prototype.getd = dimension2;

function ShowBlock(x,y,block_type,color){
   for (var i=0;i<block_tbl.rows.length;i++){
      for (var j=0;j<block_tbl.rows(i).cells.length;j++){      
         var d2 = i * 4 + j;
         if (block_type[d2]==1){
            block_tbl.rows(i).cells(j).style.background = color;
         }
         else{
            block_tbl.rows(i).cells(j).style.background = "";
         }
      }
   }
   block_div.style.pixelLeft=x;
   block_div.style.pixelTop=y;
}

function ShowBlock1(x,y,block_type,color,obj_tabID,obj_divID){
   for (var i=0;i<obj_tabID.rows.length;i++){
      for (var j=0;j<obj_tabID.rows(i).cells.length;j++){      
         var d2 = i * 4 + j;
         if (block_type[d2]==1){
            obj_tabID.rows(i).cells(j).style.background = color;
         }
         else{
            obj_tabID.rows(i).cells(j).style.background = "";
         }
      }
   }
   obj_divID.style.pixelLeft=x;
   obj_divID.style.pixelTop=y;
}

function Change(inc){
   var type = curBlock.substr(0,4);
   var num = curBlock.substr(curBlock.length-1);
   num = parseInt(num) + inc;
   if (num>4||num<1) num -= 4*inc;
   type += num;
   eval("arr_tmp = " + type + ";");
   if (CanMove(curX,curY,arr_tmp)){
      curBlock = type;
      eval("arr_curBlock = " + curBlock + ";");
      eval("ShowBlock(block_div.style.pixelLeft,block_div.style.pixelTop," + curBlock + ",colors[" + cid + "]);");
   }
}

function CanMove(x,y,block){
   for (i=0;i<4;i++){
      for (j=0;j<4;j++){
         if (block.getd(i,j,4)&table.getd(y/n_IncStep+i,x/n_IncStep+j,16)) return false;
      }
   }
   return true;
}

function NewBlock(){
   curBlock = nextBlock;
   cid = ncid;
   bid = Math.round(Math.random()*(blocks.length-1));
   ncid = Math.round(Math.random()*(colors.length-1));
   nextBlock = blocks[bid];
   eval("arr_curBlock = " + curBlock + ";");
   eval("ShowBlock(120,0," + curBlock + ",colors[" + cid + "]);");
   eval("arr_curBlock = " + curBlock + ";");
   eval("ShowBlock1(466,116," + nextBlock + ",colors[" + ncid + "],nblock_tbl,nblock_div);");
}

function SaveBlock(){
   for (i=0;i<4;i++){
      for (j=0;j<4;j++){
         table[(curY/n_IncStep+i)*16+curX/n_IncStep+j]|=arr_curBlock[i*4+j];
         if (arr_curBlock[i*4+j]==1)
            if ((curY/n_IncStep+i<21)&&(curX/n_IncStep+j>1)&&(curX/n_IncStep+j<14))
               table_tbl.rows(curY/n_IncStep+i).cells(curX/n_IncStep+j).style.background = colors[cid];
         if (table[(curY/n_IncStep+i)*16+curX/n_IncStep+j]!=1)
               table_tbl.rows(curY/n_IncStep+i).cells(curX/n_IncStep+j).style.background = "black";
      }
   }
}

function DelLine(line){
   for(i=line;i>0;i--){
      for(j=2;j<14;j++){
         table[i*16+j]=table[(i-1)*16+j];
      }
   }
   table_tbl.deleteRow(line);
   table_tbl.insertRow(0);
   for (i=0;i<16;i++){
      table_tbl.rows(0).insertCell();
      if (i<2||i>13) table_tbl.rows(0).cells(i).style.background="navy";      
   }
   killedlines++;
   cll.innerText=parseInt(cll.innerText)+1;
}

function DelLines(){
   var c,d,i,j;
   d=0;
   curY=block_div.style.pixelTop;
   for(i=(curY/20+3);i>curY/20-1;i--){
      c=0;
      for(j=2;j<14;j++){
         if (isNaN(table[i*16+j])||i==21) break;
         c+=table[i*16+j];
      }
      if(c==12){
         DelLine(i);
         i++;
         d++;
      }
   }
   if (d>0)
      sco.innerText=parseInt(sco.innerText)+d*d*36;
}

function Lucifer(){
   for(var i=2;i<14;i++){
      if (table[16+i]==1) return true;
   }
   return false;
}

function GameOver(){
   gameover=1;
   clearInterval(gameInterval);
   block_div.innerHTML="";
   for (i=0;i<21;i++){
      for (j=2;j<14;j++){
         setTimeout("table_tbl.rows(" + i + ").cells(" + j + ").style.background = colors[Math.round(Math.random()*7)];",16*i*j);
      }
   }
   nblock_div.innerHTML = "Thua rồi!wWw.Puca.Cc.TO";
}function document_onkeydown() {
   if (gameover==1) return;
   with (block_div.style){
   curX = pixelLeft;
   curY = pixelTop;
   switch (event.keyCode){
      case 37:
         if (CanMove(curX-n_IncStep,curY,arr_curBlock))
            pixelLeft-=n_IncStep;
         break;
      case 38:
         Change(1);
         break;
      case 39:
         if (CanMove(curX+n_IncStep,curY,arr_curBlock))
            pixelLeft+=n_IncStep;
         break;
      case 40:
         if (CanMove(curX,curY+n_IncStep,arr_curBlock)){
            pixelTop+=n_IncStep;
         }
         else{
            SaveBlock();
            DelLines();
            if (Lucifer()){
               GameOver();
               return;
            }
            sco.innerText=parseInt(sco.innerText)+2;
            NewBlock();
         }
         break;
      case 32:
         if (pause==0){
            clearInterval(gameInterval);
            pause=1;
         }
         else{
            gameInterval=window.setInterval("Handle_Interval()",(maxspeed-speed+1)*60);
            pause=0;
         }
         break;
      case 90:      
         Change(1);
         break;
      case 88:   
         Change(-1);
         break;
      default:
   }
   }
}

function Handle_Interval(){
   curX = block_div.style.pixelLeft;
   curY = block_div.style.pixelTop;
   if (CanMove(curX,curY+n_IncStep,arr_curBlock)){
      block_div.style.pixelTop+=n_IncStep;
   }
   else{
      SaveBlock();
      DelLines();
      if (Lucifer()){
         GameOver();
         return;
      }
      sco.innerText=parseInt(sco.innerText)+2
      NewBlock();
   }
   if (killedlines>=clr_per_line){
      killedlines-=clr_per_line;
      if (speed<maxspeed)
         speed++;
      else
         speed=maxspeed;
      spd.innerText=speed;
      clearInterval(gameInterval);
      gameInterval=window.setInterval("Handle_Interval()",(maxspeed-speed+1)*60);
   }
}
//-->
</SCRIPT>

<SCRIPT event=onkeydown for=document language=javascript>
<!--
 if (document.all)
 document_onkeydown()
//-->
</SCRIPT>

<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY language=javascript>
<DIV id=block_div style="LEFT: 60px; TOP: 0px">
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 id=block_tbl>
  <SCRIPT>
if (document.all){
for (var i=0;i<4;i++){
   document.write("<tr>");
   for (var j=0;j<4;j++){
      document.write("<td style=\"border:1 solid black;\"></td>");
   }
   document.write("</tr>");
}
}
  </SCRIPT>

  <TBODY></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV id=nblock_div>
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 id=nblock_tbl>
  <SCRIPT>
if (document.all){
for (var i=0;i<4;i++){
   document.write("<tr>");
   for (var j=0;j<4;j++){
      document.write("<td style=\"height:40;width:40;border:1 outset black;\"></td>");
   }
   document.write("</tr>");
}
}
  </SCRIPT>

  <TBODY></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV id=table_div>
<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 id=table_tbl>
  <SCRIPT>
if (document.all){
for (var i=0;i<22;i++){
   document.write("<tr>");
   for (var j=0;j<16;j++){
      var d2 = i * 16 + j;
      if (table[d2]==1)
      document.write("<td bgcolor=navy></td>");
      else
      document.write("<td style=\"background:black;\"></td>");
   }
   document.write("</tr>");
}
}
  </SCRIPT>

  <TBODY></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV id=title_div noWrap style="position: absolute; left: 360px; top: 5px">tốc độ game (1-&gt;90): <INPUT id=speedin
size=8>&nbsp;<BUTTON id=but onclick=begintet()>okie</BUTTON></DIV>
<DIV id=infobar_div>
<TABLE border=1 borderColor=navy cellPadding=0 cellSpacing=0>
  <TBODY>
  <TR align=middle>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 56px">Toc do:</TD>
    <TD id=spd style="COLOR: red; FONT: 12px system">1</TD>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 86px">diem:</TD>
    <TD id=sco style="COLOR: red; FONT: 12px system">0</TD>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 96px">Cleared
    Lines:</TD>
    <TD id=cll
style="COLOR: red; FONT: 12px system">0 </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<SCRIPT id=MainSection language=javascript>
<!--
if (document.all){
ncid = Math.round(Math.random()*(colors.length-1));
bid = Math.round(Math.random()*(blocks.length-1));
nextBlock = blocks[bid];
NewBlock();
}
function begintet(){
document.all.speedin.disabled=true
document.all.but.disabled=true
speed=parseInt(document.all.speedin.value);
if (isNaN(speed)||speed==null||speed>maxspeed||speed<1) speed=1;
spd.innerText=speed;
gameInterval=window.setInterval("Handle_Interval()",(maxspeed-speed+1)*60);
}


//-->
</SCRIPT>
<DIV id=infobar_div0>
<TABLE border=1 borderColor=navy cellPadding=0 cellSpacing=0>
  <TBODY>
  <TR align=middle>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 56px">Top 1 puca:</TD>
    <TD id=spd0 style="COLOR: red; FONT: 12px system">1</TD>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 86px">diem:504700</TD>
    <TD id=sco0 style="COLOR: red; FONT: 12px system">x1000</TD>
    <TD style="COLOR: #99ccff; FONT: 12px system; WIDTH: 96px">Name:</TD>
    <TD id=cll0
style="COLOR: red; FONT: 12px system">Mr.Duong </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
</BODY></HTML>


Được sửa bởi Admin ngày 23/7/2008, 9:22 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://puca.forumvi.com
Stillwait4someone
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Join date : 26/06/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Game xếp hình tự làm!   20/7/2008, 9:31 pm

Chơi ntn đây? 1818

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Game xếp hình tự làm!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
_PuCa Forum_ :: Game Oline :: Game Flash-
Chuyển đến